Wat te doen en waar u aan moet denken

Erven

Het overlijden van een naast familielid brengt meestal een grote emotionele last met zich mee, daarnaast zijn er een groot aantal formele taken die tijdig moeten worden afgerond. Hieronder willen we u een kort overzicht en oriëntatie geven, wil je meer onformatie verwijzen we je naar een erfrecht advocaat.

Een overlijdensakte en overlijdensakte verkrijgen

In dit land wordt de overlijdensakte meestal afgegeven door het ziekenhuis of de arts. Het is een vereiste voor het aanvragen van de overlijdensakte, die op zijn beurt nodig is als bewijs voor indiening bij autoriteiten, verzekeringsmaatschappijen, enz. Om de overlijdensakte te laten opmaken, moet u meestal contact opnemen met de burgerlijke stand van de woonplaats van de overledene en de overlijdensakte overleggen.

Verklaring van erfrecht aanvragen

Als u als erfgenaam bent aangewezen en deze erfenis aanvaardt, moet u een verklaring van erfrecht aanvragen bij de rechtbank. De nalatenschap kan alleen effectief worden geregeld met de verklaring van erfrecht, aangezien dit een voorwaarde is om toegang te krijgen tot de bankrekeningen en levensverzekeringen van de erflater, enz. Het is echter anders als u een testament of erfrechtovereenkomst met een notaris heeft laten notarieel bekrachtigen. Dan is het openingsprotocol van de erfrechtbank voldoende om aan te tonen dat u erfgenaam bent. Dit bespaart verdere kosten.

Informeer belangrijke verzekeringsmaatschappijen op korte termijn Sommige verzekeringsmaatschappijen moeten u onmiddellijk na het overlijden informeren, omdat met name ongevallen- en levensverzekeraars zich het recht voorbehouden om de doodsoorzaak te controleren. Als bewijs zijn meestal een overlijdensakte en de betreffende verzekeringspolis in het origineel vereist.

Als de overledene zijn testament schriftelijk heeft opgemaakt, moet het testament worden ingediend bij de rechtbank van de woonplaats van de overledene. Zo worden de documenten van de overledene gecontroleerd op een handgeschreven testament. Het kan ook zijn dat de erflater een testament of erfrechtovereenkomst heeft laten opmaken door een notaris en deze heeft laten inschrijven in het centraal register van testamenten en deze heeft gedeponeerd bij de rechtbank. Dan zal het makkelijker zijn.

Verder moet er nu een boedellijst worden opgesteld, zodat de successieaandelen en, indien van toepassing, de verplichte aandelen correct kunnen worden berekend. Bestaande schulden van de erflater moeten worden betaald vóór de berekening van de successierechten uit de nalatenschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van de uitvaart.

Informeer de belastingdienst over de erfenis

Wie erft, is verplicht de belastingdienst binnen drie maanden op de hoogte te stellen van de erfenis. Over de erfenis is in principe erfbelasting verschuldigd. Afhankelijk van de mate van verwantschap zijn er echter toeslagen en gelden er verschillende belastingschijven voor de berekening van de erfbelasting.

Beëindig verzekeringen en lopende contracten

In de regel heeft de overledene verplichtingen uit lopende contracten die u moet opzeggen. Dit zijn bijvoorbeeld verzekeringen, huurcontracten, afgesloten abonnementen, etc. Meestal is de overlijdensakte nodig als bewijs.

Wat te doen en waar u aan moet denken
Schuiven naar boven